Hotel EmpordàHotel Empordà

La mejor tarifa garantizada

Home

L'Hotel Empordà
Amb més de 50 anys de trajectòria

since 1961


L’Hotel Empordà de Figueres i el seu restaurant El Motel han consolidat durant les últimes dècades un estil reconegut de còmoda acollida, plats d’antologia en la consideració d’una àmplia clientela i innovacions convertides ens clàssics. Han construït la seva anomenada sense cedir de nivell davant de generacions successives de clients. Les habitacions i el restaurant brinden una filosofia i una destresa, però són més que la seva carta, la seva història o les seves instal·lacions. Són una manera de fer les coses.


Per què ens trien els nostres clients ...?

Un punt de trobada perfecte en ple "Empordà" on reunir-se amb la família i amics o establir l'epicentre per passar uns dies descobrint el paisatge que ha inspirat a grans genis. Considerat com un referent per crítics i reconeguts restauradors, el nostre restaurant El Motel, elegant però sense pretensions, històric i atemporal, és sens dubte l'ànima del nostre establiment familiar.


Una història que inspira ...
A més d'un fort interès culinari, Josep Mercader va començar un viatge sense precedents


Seguim la passió i bon gust

We use first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you advertising related to your preferences, based on your browsing habits and profile. You can configure or block cookies by clicking on “Cookies settings”. You can also accept all cookies by clicking on “Accept all cookies”. For more information, please consult our Cookie Policy.

Cookies Settings:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Cookies Settings
Accept all Cookies